Zmartwychwstanie Pańskie w Damaszku

Strona Patriarchatu Antiocheńskiego informuje, że w nocy 7 kwietnia 2018 r. Patriarcha Mor Ignatius Efrem II przewodniczył celebracji Mszy św. Rezurekcyjnej. Uroczystości się odbywały w siedzibie Patriarchy w damasceńskiej dzielnicy Bab Tuma, w katedrze pw. św. Jerzego. Koncelebrę sprawował Raban Jack Yakoub.

Patriarcha ogłosił zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa w języku, jakim posługiwali się Apostołowie. Następnie przewodniczył procesji z krzyżem i pobłogosławił wszystkich zgromadzonych wiernych. Módlmy się, by nastąpiło duchowe zmartwychwstanie Damaszku i całej Syrii, jak to miało miejsce blisko 2000 lat temu, gdy Szaul z Tarsu przyjechał tutaj w celu zniszczenia chrześcijaństwa, ale dzięki spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym (Dz 9,3-6) sam został Jego gorliwym wyznawcą i głosicielem.

Gdy [Szaul] zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. (Dz 9,3-6)

Chrześcijanie Syrii

Nowa nadzieja dla miasta Homs w Syrii

Pomóżcie nam pozostać w Syrii!

Zniszczone kościoły Asyryjczyków w Syrii