Islam albo…

(tłumaczenie listu, który został dostarczony w 2008 r. do wielu domów w Iraku, w tym do Asyryjczyków) W imię Allaha, miłosiernego, litościwego. „Nie upiększajcie się przed islamem, jak kob... Read More