Asyryjska autonomia w Iraku szansą na normalność

Po wszystkich koszmarnych akcjach Państwa Islamskiego w Iraku, szczególnie tych skierowanych przeciwko niemuzułmańskim mniejszościom, Asyryjczycy ponowili wysiłki skierowane na utworzenie Autonomii w Dolinie Niniwy, gdzie chrześcijanie, Jezydzi i przedstawiciele innych mniejszości mogliby się czuć bezpieczni.

9 września 2016 r. amerykański parlamentarzysta Jeff Fortenberry złożył apel do rządu USA nawołujący społeczność międzynarodową do wsparcia utworzenia w Dolinie Niniwy prowincji, „zgodnie z prawem rdzennej ludności do samookreślenia się”. Dokument poparty przez 11 osób został odczytany przed Komitetem Spraw Zagranicznych.

Na początku 2014 r. Rada Ministrów Iraku wyrażała gotowość utworzenia trzech nowych prowincji, jedna z których miała obejmować Dolinę Niniwy. Powstanie Państwa Islamskiego i szybkie zajęcie przez nie znacznych obszarów Północnego Iraku zmieniło oblicze regionu. Wcześniejsze próby podejmowania kwestii Autonomii dla Asyryjczyków były torpedowane przez Kurdów. Pod koniec września 2016 r. parlament Iraku przegłosował na niekorzyść Autonomii Asyryjskiej.

W latach 2003-2010 Irak zajmował ok. 20 miejsce na liście krajów, w których mniejszości chrześcijańskie są dyskryminowane i prześladowane. W roku 2011 kraj ten zajął 8. miejsce, w 2013 był już na czwartym, a w 2016 na drugim, ustępując pierwszeństwo tylko Korei Północnej.

Natomiast międzynarodowa organizacja do spraw mniejszości narodowych (Minority Rights Group International) uznała, że w 2016 r. Irak jest na trzecim miejscu wśród krajów, gdzie mniejszości są najbardziej zagrożone. Pierwsze dwa miejsca zajmują Syria i Somalia.

Na podstawie: AINA.org