W Syrii utworzono Uniwersytet Antiocheński

6 listopada 2018 r. stała się rzecz wyjątkowa na skalę świata: w Syrii, kraju muzułmańskim, został otwarty Antiocheński Uniwersytet Syryjski (Antiochian Syrian University). Wprawdzie nie jest to powiedziane wprost, ale najwyraźniej uczelnia ta będzie prowadzona przez Kościół Antiocheński i będzie miała wyraźnie chrześcijański charakter.

Patriarcha Syriackiego Kościoła Antiocheńskiego, Mor Ignatius Aphrem II, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił: „Asyryjczycy zaczęli otwierać szkoły i placówki edukacyjne już w czasach przedchrześcijańskich. To nasi praojcowie wymyślili pierwszy alfabet. Później, każdy klasztor stawał się centrum nauki. W wielu miastach należących do Asyryjczyków powstawały pierwsze uniwersytety [już w III-IV wiekach po Chr.], jak np. w Nisibis, Edessie, Kenneszrin i Antiochii. Antiochia była stolicą Syrii w czasach Rzymskich, a później była [przez wieki] duchową stolicą wszystkich chrześcijan Orientu”. Obecnie, w wyniku podziałów Bliskiego Wschodu przez dyplomatów Zachodu, Antiochia znajduje się na terenie Turcji, a Kościół rzymskokatolicki, korzystając z osłabienia Kościołów Orientu, przyciąga chrześcijan do Kościołów Unickich.

„Otwierając Antiocheński Uniwersytet Syryjski, idziemy w ślady naszych Ojców Kościoła, ponownie rozpalając płomień szkolnictwa wyższego” – dodał Patriarcha. Wspomniał też o tym, że aż do swojej śmierci w 2007 r. patriarcha Mor Ignatius Zakka I pracował nad tym, by zrealizować pomysł otwarcia tej uczelni. Teraz jego dzieło zostało dokończone.

Lista ataków na Asyryjczyków w Syrii

Turcja zbombardowała chrześcijańskie zabytki w Syrii

Chrześcijanie chętniej wracają do Syrii niż do Iraku

Asyryjczycy nie mogą otworzyć podstawówki w Istambule