Nicejskie wyznanie wiary w języku Chrystusa i Apostołów

Zarówno Asyryjski Kościół Wschodu, jak i Syriacko-Prawosławny Kościół Antiochii trzymają się nicejskiego wyznania wiary. Poniżej credo zapisane współczesną wschodnią czcionką swadaja, a na końcu tradycyjną czcionką estrangelo. Na końcu jest link do nagrania recytowanego Hajmonutho d-Nikija, w którym widoczny jest tekst syriacki zapisany pismem serto.

nicejskie_credo_aramejski_syriacki_swadaja

HAJMONUTHO D-NIQIJA

Mhajmninan b-had Aloho, abo ahidh kul, ‘obudho da-szmajo ł-dar‘o, ła-d-kulhen ajlen d-methhazjon ła-dlo-methhazjon. Ła-b-had morjo Jeszu‘ Msziho, jihidhojo bro d-aloho, hał d-men abo ethiledh qdhom kulhun ‘olme: nuhro d-men nuhro, Aloho szariro d-men Aloho szariro, jilido ł-lo ‘bido, ła-szłe b-usijja l-abuj, d-bidheh hło kul. Hał d-metulothan bnajnoszo ł-metul furqonan nheth men szmajo ł-ethgaszam men Ruho Qadiszo ł-men Mariam bthulto, joldath Aloho, łahło barnoszo ł-estleb hlofajn b-jałmaj Fentijjos Filatos, hasz ł-mith ł-ethqbar ł-qom latlotho jałmin ah dasbo, łasleq laszmajo, ł-ijtheb men jamino d-abuj, ł-tub othe b-szubho rabo lamdon l-haje ła-l-mithe, hał dalmalkutheh szulomo lo ith. Ła-b-hadh Ruho Qadiszo, d-ithał moryo mahjono d-kul, hał d-men abo nofeq, ł-‘am abo ł-‘am bro mestghedh ł-mesztabah, hał d-malel banbijje ł-baszlihe. Ł-bahdho ‘ito qadiszto qatuliqi ła-szlihojto. Ł-małdenan da-hdhoj ma‘muditho l-szubqono da-htohe. Ła-msakenan la-qjomto d-mithe ła-l-haje hathe da-b-‘olmo da‘tidh. Amin. Barehmor, stał men qalus, qurje layson.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który z Ojca jest zrodzony zanim powstał świat. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, rodzicielki Boga, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas w czasach Poncjusza Piłata, cierpiał, umarł i został pochowany, trzeciego dnia zmartwychwstał według własnej woli. Wstąpił do Niebios, siedzi po prawicy Ojca, powtórnie przyjdzie w wielkiej chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I w jednego Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela wszystkich, który od Ojca wychodzi, wspólnie z Ojcem i Synem odbiera cześć i chwałę, który mówił przez proroków i Apostołów. I w jeden Kościół święty, katolicki i apostolski. I wierzymy, że dla odkupienia grzechów jest jeden chrzest, oczekujemy wskrzeszenia umarłych i nowego życia w przyszłym świecie. Amen. Pobłogosław Panie, KYRIE ELEISON.

credo1

credo2

credo3

Polecamy nagranie credo po aramejsku w wykonaniu wiernych Kościoła Antiocheńskiego:

Czytaj również:

Osiem błogosławieństw w języku Chrystusa

Posłuchaj, jak mówił Jezus

Aramejskie wyrazy w Nowym Testamencie

Modlitwy Asyryjczyków

„Twoja mowa cię zdradza” – dialekty, jakimi posługiwali się Apostołowe