Modlitwy Asyryjczyków

Zapraszamy do modlitwy za Asyryjczyków i wspólnie z nimi słowami modlitw z modlitewnika Syriackiego Kościoła Prawosławnego, wydanego przez zgromadzenie klasztoru św. Marka w Jerozolimie.

Bszem Abo ła-Bro ł-Rucho Qadiszo
had Aloho szariro. Amin
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
prawdziwie Bóg jest jeden

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lbajtoch Aloho 'elet
łaqdom bim diloch segdet
Malko szmajono haso li
kul dahtit loch
Do Twego domu wchodzę, Boże
Klękam przed Twoim ołtarzem
Królu Niebios, odpuść wszystko,
w czym zgrzeszyłem przeciw Tobie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Qadisz Qadisz Qadisz Morjo hajiltono
hał damlen szmajo łar’o men teszebhoteh
osza’no bamrałme
brich d-eto ł-ote baszmeh d-Morjo Aloho
teszbuhto bamrałme
Święty, Święty, Święty Pan Mocny
Ziemia i niebo są wypełnione Jego chwałą
Hosanna na wysokościach
Błogosławiony, który przyszedł i przyjdzie w imię Pana Boga
Chwała na wysokościach.

Modlitwa pokutna przed rozpoczęciem mszy św. 

Pukam do Twoich drzwi, mój Panie,
Proszę, byś udzielił mi nieco ze skarbnicy Twojego miłosierdzia.
Jestem grzesznikiem, który latami zbaczał z Twojej drogi.
Daj mi siły, bym mógł wyznać moje grzechy,
Bym się wyzwolił z ich mocy i mógł żyć w Twojej łasce.

Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Bądź dla nas murem i schronieniem od Złego i jego zastępów,
Którzy walczą przeciwko nam.
Niech skrzydła Twojej łaski okryją nas w chwili,
kiedy oddzielisz sprawiedliwych od grzeszników.

Nie dopuść, Panie mój, by zaginęła pamięć o tych, którzy zasnęli w wierze,
Którzy spożywali Twoje święte Ciało i pili z Twojego Kielicha Życia.
Postaw ich po swojej prawicy w dniu Twego przyjścia w chwale.

Boże, który przyjąłeś jagnię, złożone w ofierze przez sprawiedliwego Abla,
I ofiarę bogobojnego Noego, i ofiarę całopalną Abrahama,
Przyjmij nasz post i modlitwę, wznoszone z dymem tego kadzidła,
Przychyl się w swoim miłosierdziu do naszych próśb.

Modlitwa odmawiana po odsłonięciu kotary,
kiedy ksiądz z ministrantami wchodzą do prezbiterium,
by rozpocząć mszę św.
 

Dzięki Twojej światłości możemy oglądać światło,
Jezusie, przepełniony światłością,
Tyś jest prawdziwym światłem, które daje światło całemu stworzeniu.
Oświeć nas swoim czystym światłem,
Któryś jest promieniem światłości Boga Ojca.

Święty, Nieskalany, żyjący na drogach światłości,
Nie dopuść do nas złych zamiarów i myśli niegodziwych
I pozwól, byśmy w czystości serca spełniali czyny sprawiedliwości.

 

Zob. również tekst o wyrazach aramejskich w Biblii Hebrajskiej

Tekst 8 błogosławieństw w języku aramejskim można znaleźć tutaj>>>

Zapraszamy też do przeczytania artykułu W tym języku mówił Pan Jezus Chrystus!

oraz

Nicejskie wyznanie wiary w języku Chrystusa i Apostołów

oraz

Wielkanocne pieśni Kościoła Syriacko-Prawosławnego Antiochii