Parlament Syrii potępił Turcję za ludobójstwo Ormian i Asyryjczyków

Wygląda na to, że Syria jest pierwszym na świecie muzułmańskim krajem, który uznał za ludobójstwo masakry dokonane w Turcji na początku XX w. na trzech narodach chrześcijańskich: Ormianach, Grekach i Asyryjczykach. Jak informuje Al-Masdar News, władze syryjskie nie przeszkadzały obywatelom Syrii wypowiadać się w sprawie tych wydarzeń, jednak z powodu dobrych relacji z Turcją rząd powstrzymywał się od zajmowania stanowiska w tej sprawie. Przecież właśnie w Syrii znalazły schronienie tysiące chrześcijańskich uchodźców z Turcji w latach 1915-1920.  Teraz jednak parlament Syrii przegłosował rezolucję, potępiającą masakry chrześcijan jako zbrodnię ludobójstwa. Naród Asyryjczyków został wymieniony z nazwy obok Ormian, którym już kilka lat wcześniej, w czasie wizyty w Damaszku delegacji z Erewania (na zdjęciu powyżej), syryjski rząd zapowiadał uznanie ludobójstwa.

Niestety, Turcja nie tylko nadal zapiera się wszystkiego, ale kontynuuje wyrugowanie chrześcijan z ich ziem. Komisji Europejskiej natomiast tak bardzo zależy na relacjach z Turcją, że przyjmuje ona stronę katów, ignorując ofiary.