Komisja Europejska uwierzyła Turcji, że masakr Ormian nie było

Załamujący rozwój wydarzeń ma miejsce obecnie między Niemcami a Brukselą. Jak informuje Asyryjska Agencja Informacyjna AINA, w Dreźnie 30 kwietnia 2016 r. ma się odbyć uroczysty koncert poświęcony pamięci ofiar holokaustu Ormian. Turecka ambasada zażądała, by słowo „ludobójstwo” zostało usunięte z programu, plakatów i z treści śpiewanych. A ponieważ dyrektor orkiestry symfonicznej Markus Rindt uznał to za pogwałcenie prawa do wyrażania myśli i emocji, Turcja zażądała od Komisji Europejskiej, by wycofała dotację przyznaną na ten koncert w kwocie 200 tys. Euro.

Kłopot w tym, że Komisja mimo że nie wycofała pieniędzy, zażądała usunięcia słowa „ludobójstwo” z koncertu i usunęła wszystkie wzmianki o projekcie ze swoich stron internetowych.

Oficjalnie bowiem Turcja utrzymuje, że w czasie I wojny światowej na jej terenie zginęło bardzo dużo ludności cywilnej, w tym Turków. Ormianie natomiast, według nich, dodatkowo stworzyli problem, bo próbowali walczyć przeciwko powstającemu państwu tureckiemu.

zmasakrowani_chrześcijanie

Brzmi to pięknie, tylko nijak nie ma się do faktów. Jeśli ktoś potrafi myśleć, to zada pytanie: dlaczego w tym samym czasie zginęło 750 tys. Asyryjczyków, którzy nie wszczynali powstań, nie brali udziału w działaniach wojennych, a ich tereny zajęła ludność kurdyjska i turecka (muzułmańska), która podobno ginęła razem z nimi (zabijana przez kogo?).

Poniżej lista wiosek asyryjskich, które zostały zniszczone, a ich mieszkańcy wymordowani. Liczba ofiar nieznana. 

 • Waren Shehir
 • Dirkha
 • Tel Reman
 • Alqsur
 • Bnebil
 • Sheb’een (Qarahasan)
 • Kfar Dis Mamra Koniya
 • Deir az-Zor
 • Ras al-Ain
 • Amid (Diyarbakir)
 • Dara
 • Erzerum
 • Qelleth
 • Hisn Kifa
 • Karboran
 • Arbaya
 • Deir as-Salib
 • Zaz
 • Ain Ward
 • Midyat
 • Khazna
 • Byaza
 • Helwa
 • Beta
 • Kfarza
 • Kabiya
 • Qtrabl
 • Jaruqiya
 • Sadiya
 • Hwar Gaj
 • Deir Mar Aho
 • Mardin
 • Deir az-Zaffron
 • al-Mansuiyya
 • al-Koliya
 • Masarta
 • Pafawa
 • Alsur
 • al-Jazira
 • Nisibin
 • Seirt

W październiku 1914 tureckie wojska wraz z kurdyjskimi ochotnikami wtargnęli i splądrowali asyryjskie wioski regionu Urmia.

masakry_AsyryjczykowPoczątek stycznia 1915 r. przyniósł nowe cierpienia – zniszczono 70 wiosek w Urmia, a ludność wymordowano. Dokładna liczba ofiar jest nieznana. „Nie było żadnej ludzkiej siły, by obronić tych biednych ludzi przed dzikimi masakrami. Sytuacja była przerażająca. O północy rozpoczęła się straszliwa ucieczka. Ok. 25 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci, Asyryjczyków i Ormian, porzucając bydło w stajniach, cały majątek w domu, cały zapas żywności na zimę, przerażeni, w panice wyruszali w długą i bolesną drogę w stronę granicy rosyjskiej, narażając się na straszliwe trudy pieszej wyprawy przez śnieg i błoto, bez żadnego przygotowania… Widok był przerażający… Wielu starszych osób i dzieci zmarło w czasie drogi” (The Death of a Nation, s. 119-120).

„Najnowsze wiadomości podawały, że 4 tys. Asyryjczyków i 100 Ormian zmarło tylko z powodu chorób w ciągu ostatnich 5 miesięcy w niemieckich misjach. Wszystkie wioski w regionie zostały zrabowane o spalone, z wyjątkiem dwóch lub trzech… W Haftewan, wiosce w rejonie Salman, wydobyto ze studni i cystern 750 ciał bez głów. Dlaczego [ich ścięto]? Ponieważ dowódca dawał nagrodę za każdą głowę chrześcijańską… W Dilman tłumy chrześcijan znalazły się w więzieniach i były zmuszane do przyjęcia islamu” (The Death of a Nation, s. 126-127).

Miasto Urfa (starożytne Urhai) podjęło próbę walki, kiedy otrzymali rozkaz słożenia broni i poddania się Ottomanom i Kurdom. Jeszcze żyły w pamięci wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy w dniu 1 stycznia 1895 roku wymordowano w tym mieście ok. 13 tys. chrześcijan (ogólna liczba ofiar akcji z 1895 r. przekracza 100 tys.). Wojsko ottomańskie dowodzone przez dwóch niemieckich oficerów zrównało z ziemią fort Qalaa wraz z mieszkającymi tam Asyryjczykami i Ormianami.

W lutym 1915 r. ponad 60 asyryjskich przywódców było zabranych z misji francuskich. Wśród nich był biskup kościoła Asyryjskiego Mar Dinkha. „Muzułmanie ustanowili zasadę, że pytali swoje ofiary, czy nie chcą zaprzeć się Chrystusa i przyjąć islam, by ocalić życie… Lecz ludzie woleli śmierć niż zdradę swego Zbawiciela! „Nie bójcie się, bądźcie odważni, bądźcie mocni – do przodu! Za chwilę będziemy z Chrystusem!” – tymi słowy pocieszał biskup swoich towarzyszy podróży, która się zakończyła rozstrzelaniem ich wszystkich” (The Flickering Light of Asia, s. 49-51).

25 lutego tureckie i kurdyjskie oddziały zaatakowały wieś Gulpashan, jedną z najbardziej kwitnących wsi w Urmii. Prawie wszystkich mężczyzn zastrzelono, i prawie wszystkie kobiety zgwałcono. 5 marca 1915 r. około 800 Asyryjczyków, jacy pozostali w Salamas (w większości starcy i biedniejsze kobiety), zostało zgromadzonych razem i zmasakrowanych. W kwietniu masakry kontynuowano w Gawar i innych regionach Turcji. Liczba ofiar jest nieznana.

Kiedy w listopadzie 1895 roku uzbrojeni Kurdowie zaatakowali chrześcijan w Tel Mozilt, tureckie władze dwukrotnie stanęły w ich obronie, odpierając ataki i wyciszając zamieszki. Po dwudziestu latach jednak obrońcy stali się napastnikami. Wraz z Kurdami wojska tureckie zaatakowały ok. 600 domostw asyryjskich, a wszyscy mężczyźni w wieku od 12 do 70 lat (475 osób) zostali uwięzieni. Następnego dnia uwięzionych ustawiono rzędami po 4 i rozstrzelano. Po krótkiej dyskusji pomiędzy kurdyjskimi i tureckimi oficerami podjęto decyzję, że dzieci również mają zginąć. Wymordowano w tym dniu ok. 1,5 tys. dzieci chrześcijańskich (Gorgis, Deacon Asman Alkass, Jirah fi tarikh As-Surian, tłum. Subhi Younan, 1980, s. 24). Również w kwietniu 1915 masakry kontynuowano w Gawar i innych regionach. Liczba ofiar nieznana.

Djeudet Bey, zarządca wojskowy Van, zarządził masakrę ludności asyryjskiej w Sairt, której dokonał rękami 8 tys. żołnierzy. Było to centrum diecezji chaldejsko-asyryjskiej, do której należało ponad 30 wsi zamieszkałych wyłącznie przez Asyryjczyków wyznania jakobickiego, nie licząc innych miejscowości, w których Asyryjczycy byli obecni. Poniżej lista miejscowości z podaną liczbą zmasakrowanych Asyryjczyków. 

Sairt 2000
Sadagh 2000
Mar-Gourya 1000
Guedianes 500
Hadide 1000
Redwan 500
Dehok 500
Ketmes 1000
Der-Chemch 200
Piros 1000
Tentas 500
Tellimchar 1500
Telnevor 500
Benkof 200
Mar-Cmoune 300
Harevena 200
Der-Mar-Yacoub 500
Bekend 500
Ain-Dare 200
Berke 500
Archkanes 500
Galwaye 500
Goredj 500
Artoun (Altaktanie) 500
Der-Mazen 300
Der-Rabban 300
Charnakh 200
Artoun 1000

(Shall This Nation Die?, s. 122-123)

Budynki misji francuskiej były schronieniem dla Asyryjczyków w liczbie ok. 6 tys. W roku 1918 mordercy dowodzeniu przez Arshada El Hemayoona wtargnęli pozostawiając przy życiu nie więcej niż 60 osób. Książka The Flickering Light of Asia, s. 184 opowiada szczegółowo, z jakim okrucieństwem mordowano kobiety i dzieci.

Jednak najbardziej przerażają mnie trzy rzeczy. Po pierwsze to, że motorem tych wszystkich okrucieństw, pobudzającym morderców do pastwienia się nad ciałami bezbronnych ofiar, była miłość do Allaha, „miłosiernego i litościwego”. A po drugie to, że Turcja do dziś dnia udaje, że nic się nie wydarzyło.

A po trzecie, że Europa daje wiarę katom, a nie ofiarom.

źródło: aina

Polecamy również:

obszerne fragmenty książki Shall this nation die? w tłumaczeniu polskim: Czy ten naród ma zginąć?

wydanie polskie Książki o „Seyfo” – ludobójstwie Asyryjczyków, o którym nie wolno mówić

Dzisiejsza powtórka czy kontynuacja tamtych wydarzeń: Słowo „ludobójstwo” nie oddaje tego koszmaru oraz Irak dla muzułmanów

Polecamy także tekst o dzisiejszej przymusowej islamizacji: Islam albo…

oraz

Niemcy uznali rzezi Ormian, Asyryjczyków i Greków za ludobójstwo