Wielki Piątek: Asyryjczycy modlą się przy Grobie Pańskim w Jerozolimie

W Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, oprócz rzymskich katolików, grzeko-prawosławnych, Ormian i Koptów, swoją kaplicę ma Kościół Syriacko-Prawosławny Patriarchatu Antiocheńskiego. Kościół ten posiada w świętym mieście również klasztor św. Marka w domu, który niegdyś należał do matki św. Marka Ewangelisty.

Polecamy nagranie z nabożeństwa Wielkiego Piątku w języku aramejskim (syriackim), które odbyło się w kaplicy asyryjskiej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Módlmy się razem z Asyryjczykami i za nich, by mogli spokojnie mieszkać na swojej ziemi, wyznawać wiarę w Chrystusa i głosić Jego chwałę w języku Pana i Apostołów.

Zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia również innych nagrań w języku aramejskim:

فوق الصليب بالسريانية – „Na krzyżu” (pieśń w języku syriackim)

Upadamy na twarz przed Krzyżem

Psalm 53 w języku Chrystusa – śpiewa mnich Serafin Bit Charibi