Patriarchowe apelują o uznanie Asyryjczyków Iraku za grupę etniczną

Dwaj przywódcy Kościołów Asyryjczyków – patriarcha Syriacko-Prawosławny Mor Ignatius Afrem II oraz patriarcha Syriacko-Katolicki Ignatius Jusif III – podpisali i wysłali list do władz Iraku (głowy państwa, Premiera, a także rzecznika Parlamentu Iraku) apelując, by „Syriacy” (Asyryjczycy) zostali uznani za odrębną grupę etniczną i uwzględnieni w konstytucji Iraku. Patriarchowie uznali to za konieczny warunek zapewnienia praw swojego narodu. Spotkanie Patriarchów miało miejsce w klasztorze Mor Jakuba Baradeusza w Atchane (Bikfaja).

Chrześcijanie w Iraku – w ogromnej większości Asyryjczycy – pragną powrotu do domu i odbudowy normalnego życia, ale Irak nie będzie już taki sam, jak przedtem, nawet po całkowitej likwidacji Państwa Islamskiego (ISIS).

źródło: AINA.org