Modlitwa Jezusa w Getsemani po aramejsku

Polecamy do wysłuchania przejmujący śpiew w wykonaniu Asyryjczyka, mnicha Serafima Bit Haribi.

Tekst z Ewangelii Mateusza 26, 36-39 (Biblia Tysiąclecia):

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

Wersja Peszitty:

Poleczmy również:

Wielkopostna pieśń św. Efrema po aramejsku

O co chodzi w poście? Poemat św. Jakuba z Sarug

Upadamy na twarz przed Krzyżem