Odzyskano zrabowane w Mosulu syriackie rękopisy

Służby bezpieczeństwa Iraku odzyskały unikatowe rękopisy syriackie, zrabowane przez bojówkarzy Państwa Islamskiego (ISIS) – informuje Asyryjska Agencja Informacyjna. Znajdowały się w posiadaniu człowieka, podejrzanego o współpracę z ISIS. Skradziono je z kościołów Mosulu, gdzie chrześcijanie nieprzerwanie trwali już od pierwszego wieku po Chr. aż do wypędzenia przez ISIS. Większość z nich to Asyryjczycy, których starożytna stolica Niniwa kwitła tutaj wiele wieków wcześniej niż powstał Mosul.

Państwo Islamskie kontrolowało znaczne terytoria Syrii i Iraku przez prawie trzy lata. W tym czasie chrześcijanie Iraku, którzy nie chcieli przyjąć islamu ani płacić przewidzianego przez prawo muzułmańskie „podatku za ochronę” (dżizja lub haradż) musieli ratować się ucieczką, pozostawiając wszystko. Niektórzy zdążyli uratować cenne starożytne i średniowieczne rękopisy, jak np. ks. Jusif Sakat, który zamurował je w żelaznych pojemnikach w piwnicach klasztoru Mar Behnam. Wiele cennych rękopisów spalono razem z dziesiątkami tysięcy niemuzułmańskich książek z biblioteki Mosulu na początku 2015 r. Jedna z takich akcji widoczna jest na zdjęciu poniżej.

Jak się okazało, część cennych rękopisów w języku syriackim zrabowano i przechowano, zapewne w celu sprzedaży, jak sprzedawano zarówno unikatowe artefakty archeologiczne, jak i kobiety „niewiernych”. Zostały odnalezione dzięki temu, że irackie służby bezpieczeństwa nie ustają w poszukiwaniach bojówkarzy ISIS, którzy nadal prowadzą swoją krwawą działalność.

Przypominamy, że język syriacki to jeden z dialektów języka aramejskiego, jakim posługiwali się i Pan Jezus Chrystus, i Najświętsza Maryja Panna, i Apostołowie. Jedno z najstarszych tłumaczeń Nowego Testamentu to syriacka Peszitta, a za najstarszy tekst liturgii chrześcijańskiej, od którego biorą początki wszystkie ryty mszalne, uchodzi syriacka Anafora św. Jakuba Brata Pańskiego (tekst anafory w polskim tłumaczeniu dostępny na stronie liturgia.cerkiew.pl). Właśnie dlatego rękopisy syriackie mają tak wielkie znaczenie dla rozumienia chrześcijaństwa, jego świętych Pism i liturgii. I właśnie dlatego nie stanowią żadnej wartości dla muzułmanów…

Polecamy również:

Język aramejski w Biblii Hebrajskiej

Osiem błogosławieństw w języku Chrystusa

W tym języku mówił Pan Jezus Chrystus!