Sejfo – powtórka holokaustu po stu latach

Wyszła nowa książka poświęcona Sejfo – holokaustowi Asyryjczyków w latach 1914-1918.

GENOCIDE IN THE OTTOMAN EMPIRE: Armenians, Assyrians, and Greeks, 1913-1923. Edited by George N. Shirinian. New York and Oxford: Berghahn Books, 2017.

Jeden z rozdziałów książki opisuje prawne podstawy ku temu, by traktować wyniszczenie grup narodowościowych i religijnych (Ormian, Greków i Asyryjczyków będących chrześcijanami różnych denominacji) jako ludobójstwo. Wniosek jest taki, że materiał dowodowy świadczy o intencji popełnienia ludobójstwa wynikającej z ekstremistycznej muzułmańskiej ideologii, która nasiliła się w Imperium Osmańskim w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX w. Te wnioski są szczególnie ważne dzisiaj, kiedy ma miejsce masowa eksterminacja ludności asyryjskiej i jezydzkiej na Bliskim Wschodzie w wyniku ekstremistycznej muzułmańskiej ideologii lansowanej przez Państwo Islamskie od 2014 roku. Dzięki badaniom ludobójstwa dokonanego przez Imperium Osmańskie można lepiej zrozumieć kontekst dzisiejszej fali przemocy bazującej na tożsamości (religijnej i etnicznej) w tym samym regionie. Książka daje też podpowiedzi, jak odpowiednio wcześnie rozpoznać tego typu zbrodnie i zapobiec im w przyszłości.

Recenzja i spis treści w języku angielskim: Genocide-book-announcement

Komisja Europejska uwierzyła Turcji, że masakr Ormian nie było

Asyryjczycy łączą wysiłki z Jezydami w celu utworzenia Autonomii