Asyryjczycy znikają z Tur Abdinu (Turcja)

Na stronie AINA.org pojawił się artykuł, opowiadający o sytuacji Asyryjczyków w Turcji, w regionie zwanym Tur Abdin, gdzie naród ten stanowił rdzenną ludność od niepamiętnych czasów. Świadectwem kwitnącej niegdyś cywilizacji chrześcijańskiej są 2.500 kościołów i 300 klasztorów, z których większość jest obecnie w ruinie. W całym Tur Abdinie obecnie mieszka zaledwie 4000 Asyryjczyków, ok. 20 tys. mieszka w Stambule. Reszta została wymordowana w czasie ludobójstwa 1915-1918 (zginęło wówczas ok. 750 tys. Asyryjczyków) lub zmuszona do wyjazdu na emigrację w latach późniejszych.

W miejscowości Ain Wardo ܥܝܢ ܘܪܕܐ (przemianowanej przez Turków na Gülgöze) wcześniej było ponad 200 rodzin asyryjskich i siedmiu księży posługiwało w trzech kościołach należących do Syriackiego Kościoła Patriarchatu Antiocheńskiego. Każdej niedzieli kościoły były pełne ludzi. Obecnie mieszkają tu tylko trzy rodziny Asyryjczyków. Od roku 2001 w Ain Wardo nie ma księdza, w razie potrzeby Asyryjczycy zwracają się do proboszcza pracującego w Midyat, położonym kilkanaście kilometrów na zachód. W pobliżu Midyat mieści się najstarszy wciąż czynny (od IV w.) klasztor na świecie Mor Gabriel. W 2012 r. Turcy stwierdzili, że klasztor został nielegalnie zbudowany na muzułmańskiej ziemi, i skonfiskowali część nieruchomości. Obecnie pod naciskiem międzynarodowym sytuacja klasztoru Mor Gabriel uległa polepszeniu.

Od lat 1990. presja wywierana na niemuzułmańskie mniejszości nieco osłabła, umożliwiając chrześcijanom otwarte praktykowanie. Pomimo że w czasach rządów Erdogana (po 2003 r.) były okresy sprzyjające powrotowi rdzennych Asyryjczyków, odrodzenie chrześcijańskiego życia w regionie okazało się niemożliwym. Pozostający w Ain Wardo asyryjscy mieszkańcy mają uzasadnione obawy o zachowanie swojego dziedzictwa religijnego i kulturowego.

Unikatowy klasztor asyryjski w Turcji niszczeje

Chrześcijanie wymordowani, klasztor odbudowywany dla turystów

Parlament Syrii potępił Turcję za ludobójstwo Ormian i Asyryjczyków

Turcja po raz pierwszy buduje nowy kościół!

Asyryjczycy nie mogą otworzyć podstawówki w Istambule